• Det ser ut til at selskapet har en pyramidestruktur
  • Du må betale for å delta
  • Du tjener penger på å verve nye deltakere
  • Du tror at minsteparten av inntektene kommer fra verving av deltakere

Svarene du har gitt tyder på at dette ikke er et ulovlig pyramidespill. Dette fordi du har svart at ett eller flere av vilkårene i loven ikke er oppfylt.

Det finnes ikke noen godkjenningsordning for selskap som driver med direktesalg. Selskapene og deltakerne er selv ansvarlig for å følge regelverket.